Naša šola – Varna šola

Projekt »Naša šola – varna šola«

Namen in cilj projekta:

Projekt »Naša šola – varna šola« je namenjen učencem 3. triade OŠ, starim med 12. in 15. letom.

Cilj projekta je preprečevanje medvrstniškega nasilja. To želimo doseči s pomočjo spodbujanja in krepitve pozitivnih oblik vedenja učenk in učencev ter spodbujanja razvoja kulture medsebojnih odnosov in klime na šoli, ki je v skladu s pozitivnimi vrednotami naše družbe.

Varne šole ne razumemo le kot okolje, v katerem ne obstaja nevarnost od nasilja sošolcev/k, oz. v katerem se učenci/ke počutijo zaščiteni od nasilja ali negotovosti, da se jim lahko zgodi nekaj hudega ali destruktivnega. Varno šolo razumemo predvsem kot okolje, v katerem se posameznik/ca počuti prijetno in sproščeno; okolje, v katerem obstaja vzdušje in klima, ki je spodbudna za učenje novega, ki krepi radovednost, medsebojno spoštovanje, povezanost ter občutek pripadnosti, ustvarja željo po medsebojnem sodelovanju med učenci/kami, kot tudi željo po konstruktivnem reševanju medsebojnih nesporazumov in sporov. Varna šola označuje kakovostne medsebojne odnose med učenci/kami, kot tudi z odraslimi na šoli, kar vključuje odsotnost strahu in negotovosti.

Metoda in način implementacije:

Projekt neposredno implementirajo razredniki/čarke učencev/k 3. triade OŠ. Na šoli se izobesijo vnaprej pripravljeni plakati (v avli in razredu, v katerem se izvajajo razredne ure). Plakat vsebuje 8 izjav, ki sporočajo, kaj bo posameznik/ca naredil/a, da bi s tem prispeval/a k temu, da bi njihova šola bila varna šola za vse. Razen tega vsak učenec/ka (6., 7. in 8. razreda) dobi razglednico, na kateri je na eni strani pomanjšana slika tega plakata, na drugi pa prostor, kjer bo zapisal/a ime šole, svoje ime in priimek ter razred, ki ga obiskuje. In nenazadnje, na kakšen način bo osebno prispeval/a, da bi bila njihova šola dejansko varna za vse v tem šolskem letu. Pri tem pa njegova/na izjava mora biti drugačna od izjav, ki so zapisane na plakatu.        

Izpolnjene razglednice pobere razrednik/čarka in jih hrani pri sebi. Na polovici šolskega leta in ob koncu šolskega leta se opravi evalvacija oz. se ovrednoti v kolikšni meri se je posameznik/ca držal/a svojih obljub, ki jih je zapisal/a na razglednico. Vsi/e učenci/ke takrat (ob polletju in ob koncu šolskega leta) dobijo svoje razglednice, na glas preberejo svoje obljube, ostali v razredu pa ocenjujejo, če so se jih, in v kolikšni meri, držali. To je tudi priložnost za modifikacijo zapisanih obljub.

Postopek se lahko ponavlja vsako šolsko leto.

Rezultati:  

Material in navodila smo razdelili na 53 OŠ. Razdelili smo 5.600 razglednic ter 260 plakatov.
Glede na to, da smo projekt prvič izvajali v šolskem letu 2018/19, o njegovih konkretnejših učinkih težko govorimo.

Dostopnost
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag(\'js\', new Date()); gtag(\'config\', \'UA-7082982-8\');