Vsebina usposabljanja

 

Neformalno izobraževanje obsega 100-urno usposabljanje in izobraževanje. To je dvostopenjski intenzivni seminar ter kontinuirano spremljanje in podpora s strani strokovnega mentorja v času neposredne izvedbe programa »Mladinske delavnice«, ki ga po uspešno končanem prvostopenjskem seminarju prostovoljec izvaja eno šolsko leto in pri tem opravi cca. 20 prostovoljnih delovnih ur na mesec. Začetni seminar poteka sedem dni, dvodnevni nadaljevalni pa dva. Namen prvostopenjskega seminarja je globalno spoznavanje vsebine programa, pridobivanje znanja o teoretičnih okvirih, iz katerih je projekt zrasel, spoznavanje metod in tehnik dela ter urjenje v njihovi uporabi. Namen drugostopenjskega seminarja pa je nadgradnja pridobljenih izkušenj in znanj, kot tudi usposabljanje za samostojno ustvarjanje delavnic kot metode skupinskega dela. Tako želimo prostovoljce usposobiti ne le za to, da uspešno in kompetentno delajo z mladimi (skupinami mladih) na vzgojno-preventivnem področju dela, temveč tudi, da jih usposobimo, da lahko tudi samostojno ustvarjajo nove programe in delavnice, katere bodo izvajali v prihodnosti za mlade.
Tematski sklopi, ki se obravnavajo na seminarju s pomočjo delavnic, diskusijskih skupin ter predavanj so:
• adolescenca kot normativna (razvojna) kriza,
• komunikacija,
• oblikovanje in razvijanje majhne skupine,
delavnica kot metoda dela,
• primarna prevencija na področju duševnega zdravja,
• kaj želimo s pomočjo projekta »Mladinske delavnice« doseči.

 

Za prostovoljce, ki neposredno izvajajo program, je zagotovljena strokovna podpora in pomoč (strokovno mentorstvo). V okviru rednih mentorskih srečanj se izvaja refleksija dela, ki ga opravljajo prostovoljci kot podlaga za nenehno izpopolnjevanje in večjo učinkovitost pri svojem delu.

 

DELO PROSTOVOLJCEV PRI IZVEDBI PROGRAMA
Par prostovoljcev, ki neposredno izvaja program »Mladinske delavnice« v OŠ, ima naslednje naloge oz. max. urne postavke nujnega prostovoljnega dela mesečno (če izvajajo program z eno UMS-umetno mladoletniško skupino ali intenzivno delo v razredih):
• izvajanje delavnice v šoli = 16 ur
• priprava in mentorski sestanek = 16 ur
• izvajanje ekstenzivne dejavnosti = 8 ur

 

Skupaj = 40 prostovoljnih delovnih ur

 

Pri izvedbi programa »Mladinske delavnice« je delo, ki ga opravljajo prostovoljci organizacijsko, animatorsko (delo z večjimi skupinami), vzgojno-preventivno (delo z majhno skupino) in je usmerjeno k uresničevanju ciljev, ki jih imamo pri izvajanju programa »Mladinske delavnice«.

 

KATERE KOMPETENCE PRIDOBIJO MLADI TEKOM IZVAJANJA PROJEKTA »MLADINSKE DELAVNICE«
Znanje in veščine, ki jih pridobijo na neformalnem izobraževanju so med drugim:
• znanje in veščine vzgojno-preventivnega dela z mladimi, posebej pa delo s skupinami mladih (informiranje in svetovanje mladim, izvajanje različnih akcij v skupnosti),
• pridobivanje ustreznih socialnih veščin, znanj in vrednostnih usmeritev ter vedenjskih vzorcev koristnih za uspešno soočanje z lastnimi življenjskimi krizami in stiskami ter za izgradnjo zdravega življenjskega sloga in globoko vključenost v tokove svojega lastnega (družina), svojega profesionalnega (šola in učenje) ter svojega družbenega (socialna skupnost) življenja,
• znanja in veščine s področja mentalne higiene, posebej pa vezano na tematske sklope, ki jih obravnavamo (preventiva, mladostniki, majhna skupina …),
• osebnostne kompetence s področja veščin komuniciranja, soočanja in reševanja konfliktov, empatije in senzibilnosti za drugega, vzpostavljanja, ohranjanja in razvoja medčloveških odnosov, reguliranja svojih osebnostnih procesov itd.
Vsako leto opravimo evalvacijo uspešnosti neformalnega izobraževanja, ki ga opravljamo z mladimi, ki so vključeni vanj. Na podlagi anonimnih vprašalnikov udeleženci sami ocenjujejo vpliv tega programa na njih, vključno z oceno dela svojih strokovnih mentorjev z njimi ter uspešnosti in kakovosti intenzivnih seminarjev.

Dostopnost
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag(\'js\', new Date()); gtag(\'config\', \'UA-7082982-8\');